Advertising

Previous

Chinese (traditional chinese) / japanese ideogram: Dragon (Japanese: Kanji: 龍; hiragana: 1. たつ , 2. りゅう, 3. りょう; reading: 1. tatsu, 2. ryū, 3. ryō) (Traditional chinese: Hànzì: 龍; pinyin: lóng​)

Next
Chinese (traditional chinese) / japanese ideogram: Dragon (Japanese: Kanji: 龍; hiragana: 1. たつ , 2. りゅう, 3. りょう; reading: 1. tatsu, 2. ryū, 3. ryō) (Traditional chinese: Hànzì: 龍; pinyin: lóng​)