Advertising

Previous

Japanese: Left: Iaido (Japanese: Kanji: 居合道; hiragana: いあいどう; reading: iaidō); right: bushido (Japanese: Kanji: 武士道; hiragana: ぶしどう; reading: bushidō)

Next
Japanese: Left: Iaido (Japanese: Kanji: 居合道; hiragana: いあいどう; reading: iaidō); right: bushido (Japanese: Kanji: 武士道; hiragana: ぶしどう; reading: bushidō)

Tags